Gerbang Ma’rifat

Rindu kepada Tuhan merupakan gerbang awal seseorang mengenal agamanya secara kaffah

textgram_1528156151