30. KEMAAFAN – FORGIVENESS

Wahai hamba-Ku:

Memaafkan orang lain dengan keikhlasan, sama nilai dan artinya memaafkan kesalahanmu dari orang yang tak dapat memaafkanmu. Maka hendaklah menjadi hamba yang mudah memaafkan karena engkau tidak akan pernah tahu seberapa banyak orang yang tidak dapat memaafkan dirimu.

O, My Servant:

Forgiving other people with sincerity has the same value and meaning with forgiving your faults from the people who cannot forgive you. Therefore, be a servant who is easy to forgive others because you never know how many people who cannot forgive you.

29. BERNIAGA DAN BERBAGI – TRADING AND SHARING

Wahai hamba-Ku:

Setiap perniagaan di dunia ini pastilah ada ruginya, namun perniagaan yang tak pernah merugi bahkan tetap bertambah keuntungannya adalah berniaga dengan-Ku, yakni hamba yang menjadikan hidupnya penuh berbagi dengan hamba-hamba-Ku.

O, My Servant:

Any trade in this world may experience loss, but the trade that never loses  and even makes more profit is trading with Me, a servant who makes his life share completely with My servants.

Siapakah Allah 7 : Maha Bersyukur

Oleh Zubair Ahmad

Syukur secara sederhana berarti berterima kasih kepada pemberi sesuatu atas apa yang telah ia berikan. Rasa terima kasih itu dapat diungkapkan dalam bentuk ucapan, sikap, atau perbuatan.

Pada dasarnya, bersyukur adalah memanfatkan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita pada jalan yang dikehendaki Allah. Nikmat itu sendiri adalah anugrah berupa modal bagi manusia untuk melaksanakan tugasnya sebagai khalifah. Semakin modal itu dibelanjakan dan dikelola dengan baik maka akan semakin bertambah. Inilah perniagaan yang tidak pernah mendapatkan kerugian karena Allah telah menjamin hal itu, sebagaimana dalam firmannya:

وَإِذۡ تَأَذَّنَ رَبُّكُمۡ لَئِن شَكَرۡتُمۡ لَأَزِيدَنَّكُمۡۖ وَلَئِن كَفَرۡتُمۡ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٞ ٧

“Dan (ingatlah), tatkala Tuhanmu mema`lumkan: “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Aku akan menambah (ni`mat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (ni`mat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”.” (Ibrahim/14:7)

Continue reading Siapakah Allah 7 : Maha Bersyukur