5. PENGETAHUAN – KNOWLEDGE

Wahai hamba-Ku:

Barangsiapa yang meneguk ilmu pengetahuan-Ku, maka tunduklah keseluruhan ilmu yang ada kepada dirinya

O, My servant:

Whoever absorbs My knowledge, all knowledge will obey him.